Regulaminy

Regulamin Restauracji Dzika Róża

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Restauracja Dzika Róża ul. Jana Pawła II 14, 47-400 Racibórz stanowi własność firmy X-tronic 
 2. Na terenie restauracji można spożywać posiłki oraz napoje zakupione wyłącznie w Restauracji Dzika Róża.
 3. Osób nietrzeźwych nie obsługujemy.

 

§2

Promocje i rabaty

 

 1. Promocje oraz rabaty obejmują usługi gastronomiczne z wyłączeniem „NIERABATOWANYCH”:

a.      napojów 

b.     deserów

c.      alkoholi

d.     imprez okolicznościowych / rezerwacji

 1. Promocje i rabaty nie sumują się.

 

§3

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.dzikaroza.com.pl oraz dostępny w Restauracji „Dzika Róża” przy

ul. Jana Pawła II 14, 47-400 Racibórz. 

 1. Firma X-tronic nie odpowiada za błędy w druku materiałów promocyjnych, ulotek, broszur informacyjnych, błędy na strona mediów cyfrowych itp.
 2. Firma X-tronic zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu o dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 3. Regulamin obowiązuje od 09.11.2022 r. 

 

Karta Dzika Róża (DR).

Regulamin Posiadacza Karty

 

§ 1

Wystawca i właściciel karty DR

 

 1. Wystawcą i właścicielem karty DR jest firma:

X-tronic ul. Jana Pawła II 14, 47-400 Racibórz. 

 1. Karta zawiera następujące informacje: 

a.      numer identyfikacyjny karty

b.     podstawowe informacje, jak korzystać z karty

 

§ 2

Kto może być użytkownikiem karty?

 

 1. Użytkownikiem karty DR może być osoba fizyczna, która wypełniła formularz karty Stałego Klienta i zobowiązała się do zaakceptowania i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, zasad korzystania z karty i wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez X-tronic zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Użytkownik w okresie użytkowania Karty wyraził zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych oraz na ich wykorzystywanie do celów promocyjnych i marketingowych przez X-tronic zgodnie z Polityką Prywatności.

 

§ 3

Osoby uprawnione do korzystania z rabatu/promocji

 

1.     Karta może być używana wyłącznie przez osobę, na którą została wystawiona

 1. Karty nie można odstępować/wypożyczać, nie podlega odsprzedaży ani nie ma możliwości cesji na inną osobę. 
 2. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową i może być używana tylko zgodnie z Regulaminem Posiadacza Karty.
 3. Osoba która podała wymagane dane Imię Nazwisko, nr. telefonu, adres mailowy i w przypadku zamówień telefonicznych adres zamieszkania/dostawy

 

§ 4

Przywileje i ograniczenia związane z kartą

 

 1. Karta upoważnia indywidualnie Posiadacza Karty do rabatu lub innych okresowo ogłaszanych promocji na usługi gastronomiczne z wyłączeniem „nierabatowanych” wymienionych w Regulaminie Restauracji Dzika Róża.
 2. Karta upoważnia do rabatowania wyłącznie zamówień telefonicznych lub w lokalu
 3. WAŻNE! Kartę należy przekazać obsłudze przed otwarciem rachunku

 

§ 5

Termin ważności karty

 

 1. Karta DR zachowuje ważność do chwili jej unieważnienia.
 2. Wystawca ma prawo unieważnić kartę w przypadku zmiany ogólnych zasad przyznawania rabatu.
 3. Właścicielowi przysługuje prawo unieważnienia karty w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza warunków regulaminu korzystania z karty i nadużywania przywilejów karty (decyzja o unieważnieniu karty zostanie podjęta indywidualnie).
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Właściciela w przypadku utraty Karty (zgubienia, kradzieży, itp.) i tym samym uzyska prawo do wydania duplikatu karty.
 5. Karta traci swoją ważność po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Karta może zostać unieważniona w przypadku niekorzystania z niej przez dłuższy okres.