Polityka prywatności

Szanowny Kliencie i Subskrybencie, prosimy Cię o zapoznanie się z naszą polityką prywatności. Jednocześnie informujemy, że zdajemy sobie sprawę, iż powierzanie nam swoich danych osobowych wiąże się z dużą dozą zaufania z Twojej strony i dlatego dokładamy wszelkich starań, aby dane te były w pełni bezpieczne i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Pragniemy zapewnić Cię, że traktujemy Twoje dane z najwyższą troską i nigdy nie sprzedamy ich innym firmom w celach marketingowych.

 

1.      Kto jest kim w niniejszej polityce prywatności

 

     My - Administrator danych osobowych

     Ty - nasz Klient (osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzamy w przynajmniej jednym celu wykazanym w naszej polityce prywatności)

 

2.      Kto jest Administratorem danych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: X-tronic, ul. Jana Pawła II 14 w Raciborzu, NIP: 6391340854 właściciel marki „Restauracja Dzika Róża”, „Dzika Róża” w Raciborzu oraz strony dzikaroza.com.pl i serwisu zamówień DzikaOnline.pl

 

3.      Kontakt w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych:

     Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@x-tronic.pl

     pisemnie na adres: X-tronic, ul. Jana Pawła II 14, 47-400 Racibórz

 

4.      Skąd posiadamy Twoje dane - Twoje dane osobowe uzyskaliśmy w następujący sposób:

 

     wziąłeś udział w programie Karta Stałego Klienta i wypełniłeś formularz rejestracyjny, w którym wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

     zawarłeś z nami umowę na organizację imprezy okolicznościowej (komunia, chrzciny, urodziny itp.), dostawy cateringowej itp.

     skorzystałeś z formularza kontaktowego lub rezerwacyjnego na naszej stronie

     zapisałeś się do newslettera na naszej stronie lub profilu społecznościowym

     zgodziłeś się wypełnić przygotowaną przez nas ankietę

     podczas kontaktu z nami podałeś swoje dane niezbędne do realizacji Twojego zamówienia, a tym samym zawarcia z nami umowy handlowej

     wziąłeś udział w przygotowanym przez nas konkursie, w którym wymagane było podanie przez Ciebie danych osobowych

     skorzystałeś z promocji lub kuponu promocyjnego

 

Wszystkie pozyskane od Ciebie dane osobowe uzyskaliśmy za Twoją dobrowolną zgodą z poszanowaniem obowiązującego prawa.

 

5.      Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Cele organizacyjne i handlowe

 

     obsługa zamówień onlline przez firmę Restaumatic Sp. z o.o. z siedzibą, w Zabrzu, działającej na nasze zlecenie, a której regulamin oraz polityka prywatności umieszczona jest na dole strony www.dzikaroza.com.pl

     Twój udział w programie: Karta Stałego Klienta

     w celu realizacji Twoich zamówień

     w celu obsługi Twojego zapytania, sugestii, prośby lub skargi będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w zapytaniu, sugestii, prośbie lub skardze

     badanie satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług oraz naszej obsługi będziemy przetwarzać Twoje dane wskazane w ankiecie, o której wypełnienie możemy Cię poprosić

 

W celu realizacji wyżej wymienionych umów będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym lub podczas bezpośredniego kontaktu z nami w oparciu o podstawę prawną, którą jest niezbędność do wykonania umowy dotyczącej tego zmówienia oraz podjęcia działań na Twoje żądanie, a także nasz prawnie uzasadniony interes polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO).

 

Cele marketingowe

 

Dotyczy użytkowników, programu Karta Stałego Klienta

 

     analiza i profilowanie w celach marketingowych. Tworząc analizy w oparciu o Twoją aktywność w ramach konta DzikaOnline.pl, w aplikacji mobilnej oraz w programie Karta Stałego Klienta zbudujemy profil klienta tak, abyśmy mogli lepiej dopasować ofertę do Twoich potrzeb i preferencji (informacje o produktach, nowościach, promocjach itp.). Profil będzie tworzony na podstawie udostępnionych przez Ciebie informacji (jeśli włączysz opcję udostępniania w swoim urządzeniu) o Twojej lokalizacji, odwiedzanych miejsc oraz informacji z pokrewnych technologii zbierających dane o aktywności użytkowników - informacje o produktach i usługach, sposobie korzystania z nich, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych, odwiedzanych podstronach, informacje o używanych urządzeniach

     w celu informowania Cię o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas, a także podmiotów obsługujących płatności za Twoje zamówienia, będziemy przetwarzali dane z Twojego profilu klienta

     w celu obsługi organizowanych przez nas promocji czy realizacji kuponów promocyjnych

     będziemy kierowali do Ciebie komunikaty o produktach, promocjach i nowościach oraz informacje na temat realizowania Twoich płatności za pośrednictwem ogólnodostępnych kanałów komunikacji takich jak np. sms, mail itp. na które uprzednio wyraziłeś swoją zgodę

 

Dotyczy osób zapisanych do newslettera na naszej stronie dzikaroza.com.pl, profilach społecznościowych lub przekazujących dobrowolnie swoje dane bezpośrednio w siedzibie firmy wypełniając formularz rejestracyjny.

 

     analiza i profilowanie w celach marketingowych. Tworząc analizy w oparciu o Twoją aktywność na podstawie udostępnionych przez Ciebie                                                danych zbudujemy profil klienta, tak abyśmy mogli lepiej dopasować ofertę do Twoich potrzeb i preferencji (informacje o produktach, nowościach, promocjach itp.). Profil będzie tworzony na podstawie udostępnionych przez Ciebie informacji (jeśli włączysz opcję udostępniania w swoim urządzeniu) o Twojej lokalizacji, odwiedzanych miejsc, plików cookies oraz informacji z pokrewnych technologii zbierających dane o aktywności użytkowników - informacje o produktach i usługach, sposobie korzystania z nich, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych, odwiedzanych podstronach, informacje o używanych urządzeniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

     w celu informowania Cię o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas, będziemy przetwarzali dane z Twojego profilu subskrybenta

     w celu obsługi organizowanych przez nas promocji czy realizacji kuponów promocyjnych

     będziemy kierowali do Ciebie komunikaty o produktach, promocjach i nowościach za pośrednictwem ogólnodostępnych kanałów komunikacji takich jak np. sms, mail itp. na które uprzednio wyraziłeś swoją zgodę

 

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

 

6.      Komu przekażemy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez naszą firmę i tylko my będziemy ich Administratorem, natomiast w zgodzie z obowiązującym prawem możemy przekazać je podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np:

 

     podmioty, które działają na nasze zlecenie np. dostawcy usług i rozwiązań informatycznych. agencje marketingowe, kurierzy w tym firma Restaumatic Sp. z o.o. z siedzibą, w Zabrzu obsługująca zamówienia online, a której regulamin oraz polityka prywatności umieszczona jest na dole strony www.dzikaroza.com.pl

     podmioty świadczące usługi księgowe i administracyjne itp.

     podmioty obsługujące płatności w celu umożliwienia im realizacji Twojej płatności za zamówienie, przekażemy Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe

 

Musimy również udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną).

 

7.      Okres przechowywania danych

 

Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, w trakcie jej obowiązywania.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przechowujemy Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia przez nas celów, dla których je przetwarzamy.

 

     po odwołaniu zgody dane mogą być przetwarzane w okresie przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i względem niego na podstawie obowiązującego prawa

     Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy

     o ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów

 

Jeśli jesteś wyłącznie Subskrybentem naszych treści marketingowych, to Twoje dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody do celów analizy Twoich preferencji, aktywności oraz tworzenia profilu klienta, a także dla celów marketingowych, będziemy przechowywać do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

 

8.      Masz prawo do:

 

     Dostępu do danych osobowych które Cię dotyczą

w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych

 

     Poprawiania i uzupełniania danych 

w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności

 

     Usunięcia danych (prawo do zapomnienia)

- jeśli dane są potrzebne do realizacji zlecenia może to skutkować rozwiązaniem umowy

- w pewnych okolicznościach masz prawo żądać usunięcia swoich danych. Jeśli chcesz usunąć przechowywane przez nas dane osobowe, poinformuj nas o tym, a my podejmiemy odpowiednie kroki w celu odpowiedzenia na Twoje żądanie zgodnie z wymogami prawnymi. Jeśli gromadzone przez nas dane osobowe nie będą już potrzebne do jakichkolwiek celów i nie będziemy prawnie zobowiązani do ich zachowania, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby je usunąć, zniszczyć lub trwale pozbawić elementów pozwalających na identyfikację

 

     Ograniczenia ich przetwarzania w przypadku, gdy:

- zakwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych

- stwierdzisz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwisz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

- wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu

 

     Przenoszenia danych 

- możesz otrzymać swoje dane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz możliwość przeniesienia danych do innego administratora, a gdy będzie to technicznie niemożliwe możesz otrzymać od nas kopię danych, które nam dostarczyłeś

- z prawa do przeniesienia danych osobowych, o którym mowa powyżej, możesz skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie łączącej nas umowy lub na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody

 

     Do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

- masz prawo sprzeciwić się pewnym rodzajom przetwarzania, w tym przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego (tj. otrzymywaniu od nas wiadomości e-mail z powiadomieniami lub kontaktowaniu się w celu przedstawienia potencjalnych okazji)

 

9.  Masz prawo do wnoszenia skargi 

     na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

     podanie danych osobowych w tym zakresie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa

 

10. Jak często aktualizujemy politykę?

     aktualizacja polityki prywatności odbywać się będzie, gdy tylko zajdzie taka konieczność w związku ze zmianami w naszych usługach lub produktach

     data opublikowania aktualizacji będzie widoczna w tym miejscu: 09.11.2022

     jeśli zmiany będą znaczące, zapewnimy większą widoczność Informacji (w przypadku niektórych usług, powiadomimy drogą e-mailową o zmianach w Informacji o polityce prywatności)

 

     będziemy również przechowywać wcześniejsze wersje niniejszej polityki prywatności w archiwum